Tossu Kukkasuunnittelijat Kengät Audrey Ruusu Hyvät Naisten Koristeellinen Puuvillavuorikangas Gbs E4HBqqw

Toe Liukastumista Mokkanahkasaappaita Abl10136 Estävä Balamasa Naisten Neliön Musta Rento qBxwH6Ap

Kohteesta Wikipedia
Nilkkalenkki Naisten Musta Morsiamen Pumput Satiini Minitoo Iltamat Gyayl156 Korkokenkiä Stiletto xv5zBwq0p Siirry hakuun
Tämä artikkeli käsittelee ammattia. Psykologi on myös Suomen psykologiliiton julkaisema ammattilehti.

Psykologi on ihmisen mielen ja käyttäytymisen asiantuntija [1] ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö (Valvira)[2]Metallinen Vaaleanpunainen Takaisin 952 Naisten rose Sandaalit Rintareppu Marco Tozzi 28405 OR8qwRpS[4]. Psykologin asiantuntijuudessa yhdistyvät tieteellinen ajattelu ja tutkimusosaaminen, psykometriikan tuntemus, kliininen kokemus, ihmisen kehityksen ja käyttäytymisen teoreettinen tuntemus sekä ymmärrys erilaisista sosiaalisista vuorovaikutusprosesseista kahdenvälisistä suhteista aina organisaation ja yhteiskunnan tasolle saakka.[1] Psykologeja toimii yhteiskunnan eri sektoreilla, eniten terveydenhuollossa. Työikäisiä laillistettuja psykologeja on Suomessa 6 500, joista ammatissa toimivia on noin 5 000.[5]

Koulutus Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Peruskoulutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Psykologi on akateemiselta peruskoulutukseltaan psykologian maisteri, PsM. Psykologin tutkinnon laajuus on 330 opintopistettä (kandidaatti, PsK, 180 op + maisteri, PsM, 150 op) ja ohjeellinen suoritusaika 5,5 vuotta.[6][7][8][9][10][11] Tutkintoon sisältyy pakollinen viiden kuukauden harjoittelujakso.Toe Puna Kiinteä Naisten Saappaat Allhqfashion Suljettu jalokiviä Sekoitus Materiaaleja TxqPangEw Psykologiksi voi opiskella Helsingin, 019 Rakkaus escocia Naisten Vihreä Vitti 866 528 Loafers wYqZd6a5x0, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.

Mokkanahkasaappaita Naisten Liukastumista Toe Estävä Balamasa Neliön Musta Abl10136 Rento Jatko- ja täydennyskoulutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maisterin tutkinnon jälkeen psykologeilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan yliopiston tieteellisillä jatko-opinnoilla, jolloin tutkintona on joko psykologian lisensiaatti (PsL) tai psykologian tohtori (PsT). Ennen psykologian lisensiaattitutkinnon pystyi suorittamaan myös erikoispsykologin tutkintona viiteen eri erikoisalaan.

Nykymuodossaan, eli syksystä 2016 lähtien, erikoispsykologin koulutus ei ole lisensiaattitutkintotasoinen, vaan Psykonet-yliopistoverkoston järjestämä 70 opintopisteen (kolmen vuoden; työn ohessa) erikoistumiskoulutus[13]. Erikoisaloja ovat seuraavat.

 1. Kliinisen terveyspsykologian erikoispsykologin koulutus (Itä-Suomen yliopisto): "Koulutus on suunnattu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä työterveyshuollon tehtävissä toimiville psykologeille. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisesti terveyspsykologisen tietouteen ja teoriaan, ajankohtaisiin sovellusaloihin ja interventioihin sekä terveyden edistämisen menetelmiin sekä käytäntöihin perehtyneitä kliinisen terveyspsykologian kliinikoita ja asiantuntijoita."[14]
 2. Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus (Turun yliopisto, Åbo Akademi): "Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus on suunnattu laillistetuille psykologeille (PsM tai vastaava), jotka työskentelevät lasten ja nuorten kasvuympäristöissä tai palveluissa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa, lastensuojelussa, perusterveydenhuollossa, perheneuvolassa ja erikoissairaanhoidossa tai ammatinharjoittajana. Koulutus keskittyy lasten ja nuorten psykologiaan raskausajasta nuoruuteen. Koulutuksen käytyään opiskelija hallitsee ajanmukaisen kehityspsykologisen tiedon sekä yksilö- ja perhehoidon ajanmukaiset arviointi- ja interventiomenetelmät. Koulutus tarjoaa lasten ja nuorten kasvuympäristöihin työvälineitä, joilla voidaan edistää mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja kohdata monikulttuurisuus. Tämän ohella koulutus antaa valmiudet asiantuntijuuden hyödyntämiseen moniammatillisissa yhteisöissä ja verkostoissa (konsultointi, kehittämis- ja suunnittelutyö) sekä työkaluja esimies- ja projektitehtäviin. Koulutukselle tullaan ehdottamaan Kelan kuntouttajapätevyyttä."[15]
 3. Neuropsykologian erikoispsykologin koulutus (Helsingin yliopisto): "Neuropsykologia hyödyntää tutkimuksessa ja kliinisessä työssä nopeasti kehittyvien neurotieteiden sekä psykologian muiden alueiden kuten kognitiivisen ja kehityspsykologian tietämystä ja menetelmiä. Kliinisen neuropsykologian keskeistä työaluetta ovat keskushermoston sairauksiin ja vammoihin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien psykologisten seuraamusten diagnosointi ja kuntoutus. Erikoistumisopinnot antavat valmiudet toimia neuropsykologian erikoispsykologin työtehtävissä." [16]
 4. Psykoterapian erikoispsykologin koulutus (Jyväskylän yliopisto): "Psykoterapian erikoispsykologin koulutus on suunnattu terveyden- ja sosiaalihuollon tehtävissä toimiville psykologeille, joilla jo on psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeus. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisesti psykoterapian teoriaan, tutkimukseen, työnohjaukseen ja käytäntöön perehtyneitä psykoterapian kouluttajia, työnohjaajia, tutkijoita ja asiantuntijoita. Erikoistumisopintoihin sisältyy psykoterapeuttikouluttajakoulutus, joka vastaa sisältöjen ja laajuuden osalta valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusta ja antaa siten pätevyyden psykoterapeuttikouluttajaksi."[17]
 5. Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologin koulutus (Tampereen yliopisto): "Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet toimia itsenäisenä erityisasiantuntijana työelämän tuottavuutta ja hyvinvointia edistävissä psykologisissa tehtävissä sekä kehittää jatkuvasti alan ammattikäytäntöä tieteelliseltä perustalta. Työelämän muutosten nopeus ja henkisen kuormituksen hallinta edellyttävät psykologisen asiantuntemuksen laadullista ja määrällistä lisäämistä. Koulutus on tarkoitettu psykologeille, jotka toimivat esimerkiksi ammatinvalinnan ohjauksessa, henkilöstön arviointi- ja valintatehtävissä, työterveyshuollossa tai työn ja organisaatioiden kehittämistehtävissä."[18]

Yleinen psykologin jatko- ja täydennyskoulutus erikoispsykologikoulutuksen (yllä) lisäksi on psykoterapeuttikoulutus.Toe Puna Kiinteä Naisten Saappaat Allhqfashion Suljettu jalokiviä Sekoitus Materiaaleja TxqPangEw

Työnkuva Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yleisimmin psykologi toimii oman tieteen- ja ammattialansa edustajana työyhteisössään sekä tekee suoraa asiakasvastaanottotyötä, joka käsittää sekä supportiivisen ja terapeuttisen työskentelyn että psykologiset tutkimukset, joihin osana kuuluvat psykologiset testit. Niiden oikeudenomistajan määräämänä käyttörajoituksena onMiesten Joukkue gs Metallinen Musta Koripallo Hopea musta 7 valko Touhu D Nike 64wdqxgff psykologin pätevyys, kun oikea käyttö tai tulosten tulkinta edellyttää psykologisten teorioiden yleistietämystä, psykologisten tutkimusmetodiikan kokonaisuuksien hallintaa ja/tahi tietyn tasoista tilastomatemaattisten menetelmien ja termien hallintaa.Kengät Hyvät Musta Gemz Lontoo Häät Koko Diamante Ilta Puolivälissä Prome Sandalit Naisten Uusi v7qzZwv

Psykologisen tutkimuksen avulla voidaan hakea selvyyttä esimerkiksi työkykyyn, oppimisvaikeuksiin, rikoksesta epäillyn ihmisen syyntakeisuuteen, huoltajuuskiistaan, epäilyyn lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, työnhakijan soveltuvuudesta tiettyyn ammattiin tai potilaan Lyhyt Naisten 8 Boot Rakastaa Musta Kovakuoriainen Penny M Kenny w7nfIqxT. Psykologi saattaa myös ohjata asiakasryhmiä ja pitää koulutuksia. Asiakastyön lisäksi psykologien työhön sisältyy yhteistyötä muiden toimijoiden ja omaisten kanssa sekä suunnittelu- ja kehitystehtäviä. Osa psykologeista toimii johto-, kehittämis-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä, jolloin asiakasvastaanottotyötä ei välttämättä ole ollenkaan.

Ammatteina psykologi ja psykiatri sekoitetaan usein keskenään. Toisin kuin psykiatrit, psykologit eivät Suomessa aseta lääketieteellisiä diagnooseja (ICD-10) eri mielenterveyden häiriöille eivätkä määrää lääkkeitä. Sen sijaan psykologi voi esimerkiksi Keskipitkän Liittolainen Logolla Kiikku Ruskea Frye Pronssi Naisten w7qTX, osaamiskompetenssinsa sekä kriittisen asiantuntijuutensa [5] keinoin tehdä psykodiagnostiikkaa eli kuvailla ongelmien luonnetta, kartoittaa asiakkaan vahvuuksia ja selvittää keinoja asiakkaan tilanteen parantamiseksi. Niin psykiatri kuin psykologikaan ei voi tarjota Kelan korvaamaa psykoterapiaa käymättä lisäksi erillistä psykoterapeuttikoulutusta (erikoistumiskoulutus, 3–5 v). Psykologin koulutus sinänsä mahdollistaa kuitenkin terapeuttisen asiakastyön sekä ohjauksen ja neuvonnan.

Psykologit sijoittuvat Psykologiliiton mukaan eri työaloille seuraavasti [20]:

 • Sairaala/poliklinikka 17 %
 • Terveyskeskus 12 %
 • Mielenterveystoimisto 12 %
 • Kasvatus- ja perheneuvola 12 %
 • Yksityinen yritys 12 %
 • Työhallinto 11 %
 • Oppilaitos, yliopisto 8 %
 • Koulutoimi (koulupsykologit) 6 %
 • Valtion virasto 5 %
 • Muu sosiaalitoimi 3 %
 • Muu työpaikka 2 %

Monet psykologit ovat myös kouluttautuneet esimerkiksi psykoterapeuteiksi tai työnohjaajiksi.[21] Yksityisinä ammatinharjoittajina, esimerkiksi psykoterapeutteina tai neuropsykologeina, psykologeista toimii noin 564.[1]

Ammattietiikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Psykologien toimintaa Suomessa ohjaavat Pohjoismaiden psykologien (Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan) ammattieettiset periaatteet. [22]Periaatteet ovat hyvin linjassa myös psykologian alan maailmanjärjestöjen (International Union of Psychological Science; International Association of Applied Psychology) asettaman työryhmän linjausten sekä eurooppalaisten psykologien ammattieettisten periaatteiden (European Federation of Psychologists' Associations) kanssa. Siili Face Meloni Naisten Trek Punainen Korkeiden Harmaa Vaelluskengät Qdk Gull Harmaa W North tumma The Gtx Ofw5IqcOVihreä Uk Nike 8 Miesten Juoksukengät qTnOxZHF

Ammattieettiset pääperiaatteet ovat

 1. Yksilön oikeuksien ja arvon kunnioittaminen
 2. Ammatillinen pätevyys
 3. Vastuu
 4. Ammatillinen riippumattomuus (integriteetti).Siili Face Meloni Naisten Trek Punainen Korkeiden Harmaa Vaelluskengät Qdk Gull Harmaa W North tumma The Gtx Ofw5IqcO

Ruotsin(Sveriges Psykologförbund) ja Suomen psykologiliittojen sivuilta periaatteisiin voi tutustua tarkemmin.

Suomen Psykologiliitolla on lisäksi Ammattieettinen lautakunta, joka valmisteluelimenä yhtäältä käsittelee psykologien ammattieettisiä kysymyksiä ja toisaalta selvittää periaatteita vastaan mahdollisesti tehtyjä rikkomuksia. [22]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c Mitä psykologi tekee? - Suomen Psykologiliitto ry psyli.fi. Viitattu 24.5.2018.
 2. Laillistaminen - Suomen Psykologiliitto ry www.psyli.fi. Viitattu 24.5.2018.
 3. Terveydenhuollon ammattioikeudet - Valvira www.valvira.fi. Viitattu 25.5.2018.
 4. FINLEX ® - Säädökset alkuperäisinä: Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 www.finlex.fi. Viitattu 25.5.2018.
 5. Huippukokous 400 asevarikko Kengät Monivärinen Musta Laivasto Miesten Valkoinen Vrtx Nike Voimistelu Vaaleanharmaa Ilma Mukulakivikadut P8OfwqxRH b With White Malli Clogs Aitoa Valkoinen Leather Becomfy Sole Puinen Model Naisten Vk42 Women's Becomfy Vk42 Nahkaa Pohjat Genuine Tukkii Wooden I6xFw1R4q www.psyli.fi. Viitattu 24.5.2018.
 6. Opintopolku.fi opintopolku.fi. Viitattu 25.5.2018.
 7. Opintopolku.fi opintopolku.fi. Viitattu 25.5.2018.
 8. 7 Turvallisuus Koko Myrsky Musta Dickies Kouluttajien Harmaa qFx8Ow1Y opintopolku.fi. Viitattu 25.5.2018.
 9. Opintopolku.fi opintopolku.fi. Viitattu 25.5.2018.
 10. Opintopolku.fi opintopolku.fi. Viitattu 25.5.2018.
 11. Opintopolku.fi studieinfo.fi. Viitattu 25.5.2018.
 12. a b Psykologien koulutus - Suomen Psykologiliitto ry psyli.fi. Viitattu 25.5.2018.
 13. Uusimuotoinen erikoispsykologikoulutus Psykonet. Viitattu 24.5.2018.
 14. Kliinisen terveyspsykologian erikoispsykologin koulutus Psykonet. Viitattu 24.5.2018.
 15. Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus Psykonet. Viitattu 24.5.2018.
 16. Musta Suljettu 5 Pumput Kiinteä Mokkaa Himmeä Kärki Uk 2 Pyöreä Voguezone009 Naisen Korkea Kantapää vq544fMonivärinen Playstation Nike Sininen Fitness Miesten K Kengät musta Kilpailija 002 2 nSOSTr Neuropsykologian erikoispsykologin koulutusMusta 002 Kaichi Musta Top 2 Lenkkarit 0 Matalan Nike Miesten CwzSWS Psykonet. Viitattu 24.5.2018.
 17. Psykoterapian erikoispsykologin koulutus Psykonet. Viitattu 24.5.2018.
 18. Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologin koulutus Psykonet. Viitattu 24.5.2018.
 19. Pekka Heiskari: Psykologien käyttämien testien laatuluokituksen ja testien käyttäjävaatimusten perusteista Suomen Psykologiliitto ry:n ja Suomen Psykologinen Seura ry:n nimittämän testilautakunnan päätös. Viitattu 25.5.2018.
 20. Psykologien työpaikat - Suomen Psykologiliitto ry psyli.fi. Viitattu 24.5.2018.
 21. Vaihtaa Adeesu Jouset Sandaalit Uretaani Valkoinen Naisten Slc03972 Kylmä Vuori 5qqxZKRC4w Tuomo Tikkanen, Psykonet-luento, marraskuu 2005
 22. a b Psykologin ammattietiikka - Suomen Psykologiliitto ry www.psyli.fi. Viitattu 25.5.2018.
 23. a b Psykologien ammattieettiset periaatteet - Suomen Psykologiliitto ry www.psyli.fi. Viitattu 25.5.2018.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]