Jamilla 20 Suljettu Korkokengät Vagabond Uk Nero Black Naisten 7 Toe musta 5wnwqSx
Vihreä L Valkoinen Unisex Alhainen Diadora Vahattu Peli Aikuiset C6104 Irlantilainen InTq8 Vihreä L Valkoinen Unisex Alhainen Diadora Vahattu Peli Aikuiset C6104 Irlantilainen InTq8 Vihreä L Valkoinen Unisex Alhainen Diadora Vahattu Peli Aikuiset C6104 Irlantilainen InTq8 Vihreä L Valkoinen Unisex Alhainen Diadora Vahattu Peli Aikuiset C6104 Irlantilainen InTq8 Vihreä L Valkoinen Unisex Alhainen Diadora Vahattu Peli Aikuiset C6104 Irlantilainen InTq8 Vihreä L Valkoinen Unisex Alhainen Diadora Vahattu Peli Aikuiset C6104 Irlantilainen InTq8
Valkoinen Unisex C6104 L Aikuiset Diadora Vihreä Alhainen Peli Vahattu Irlantilainen
tuhka Korkokengät 7 Vagabond Suljettu Harmaa Naisten Uk Jamilla 21 Nero Toe zzT6B

Vihreä L Valkoinen Unisex Alhainen Diadora Vahattu Peli Aikuiset C6104 Irlantilainen InTq8

Opiskelijahuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Alaikäisellä opiskelijalla on kuitenkin oikeus kieltää psykologi- tai kuraattorikäyntinsä ilmoittaminen huoltajille, mikäli hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu huomioon ottaen salaaminen ei ole selvästi lapsen edun vastaista. Arvion alaikäisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon sosiaali- tai terveysalan ammattihenkilö. Edellytysten täyttymisen arvioiminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Kielto-oikeus merkitsee myös, että opiskelijalle ei ole psykologi- tai kuraattorikäynnin vuoksi suositeltavaa tehdä automaattisesti poissaolomerkintää järjestelmään, jolla huoltajiin pidetään yhteyttä. Merkintä voi paljastaa huoltajalle opiskelijan olleen psykologilla tai kuraattorilla tapauksissa, joissa opiskelija on kieltänyt kertomasta itseään koskevia salassa pidettäviä tietoja.

Sovellettava lainsäädäntö
Asiasanat

oppilashuolto, puhevalta

Takaisin

 

Vastaus ei ole välttämättä suoraan sovellettavissa muihin tapauksiin, vaan koulutuksen järjestäjän toiminnassa jokainen tapaus tulee ratkaista siihen liittyvät tosiseikat huomioon ottaen.