Sininen Toggi Vaeltaja Kumisaappaat Nainen Naiset Twq6w
Ura Uk6 Kiiltonahkaa Saappaat Us8 Kevät Talvi Eu39 Toimisto Illalla Alustan Puolue Mukavuus Rtry Keinonahka Naisten Cn39 Uutuus Pukeutua Rento Ja Syksy Häät Owqx58R
Rento Mukavuus Kevät Uk6 Ja Pukeutua Puolue Häät Keinonahka Illalla Eu39 Syksy Uutuus Talvi Us8 Rtry Toimisto Cn39 Ura Saappaat Kiiltonahkaa Alustan Naisten
6 Fuksia 5 Sininen Muulit 8 Koot 4 7 Tukkii Naiset wRUXFqOR

Ura Uk6 Kiiltonahkaa Saappaat Us8 Kevät Talvi Eu39 Toimisto Illalla Alustan Puolue Mukavuus Rtry Keinonahka Naisten Cn39 Uutuus Pukeutua Rento Ja Syksy Häät Owqx58R

Opiskelijahuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Alaikäisellä opiskelijalla on kuitenkin oikeus kieltää psykologi- tai kuraattorikäyntinsä ilmoittaminen huoltajille, mikäli hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu huomioon ottaen salaaminen ei ole selvästi lapsen edun vastaista. Arvion alaikäisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon sosiaali- tai terveysalan ammattihenkilö. Edellytysten täyttymisen arvioiminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Kielto-oikeus merkitsee myös, että opiskelijalle ei ole psykologi- tai kuraattorikäynnin vuoksi suositeltavaa tehdä automaattisesti poissaolomerkintää järjestelmään, jolla huoltajiin pidetään yhteyttä. Merkintä voi paljastaa huoltajalle opiskelijan olleen psykologilla tai kuraattorilla tapauksissa, joissa opiskelija on kieltänyt kertomasta itseään koskevia salassa pidettäviä tietoja.

Sovellettava lainsäädäntö
Asiasanat

oppilashuolto, puhevalta

Takaisin

 

Vastaus ei ole välttämättä suoraan sovellettavissa muihin tapauksiin, vaan koulutuksen järjestäjän toiminnassa jokainen tapaus tulee ratkaista siihen liittyvät tosiseikat huomioon ottaen.