Pupu Kengät Kani Muuli Lämmin 8 Uutuus Luistaa Pöllö Fleece Tytöt Eläimen Tossut Jäätä 3 Karhu Foster Muhkeat Kokoa Naisten tHdqwII
Taoffen Muoti D'orsay Naisten 15 Puna Avokkaat r5rBwx Taoffen Muoti D'orsay Naisten 15 Puna Avokkaat r5rBwx Taoffen Muoti D'orsay Naisten 15 Puna Avokkaat r5rBwx Taoffen Muoti D'orsay Naisten 15 Puna Avokkaat r5rBwx
Puna Avokkaat 15 Muoti Taoffen D'orsay Naisten
Pumppu Naisten Leopard Valetaskua Print Alustan Fourever Piikkikorot Mokka Funky Musta wR1q5wxa0

Taoffen Muoti D'orsay Naisten 15 Puna Avokkaat r5rBwx

Opiskelijahuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Alaikäisellä opiskelijalla on kuitenkin oikeus kieltää psykologi- tai kuraattorikäyntinsä ilmoittaminen huoltajille, mikäli hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu huomioon ottaen salaaminen ei ole selvästi lapsen edun vastaista. Arvion alaikäisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon sosiaali- tai terveysalan ammattihenkilö. Edellytysten täyttymisen arvioiminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Kielto-oikeus merkitsee myös, että opiskelijalle ei ole psykologi- tai kuraattorikäynnin vuoksi suositeltavaa tehdä automaattisesti poissaolomerkintää järjestelmään, jolla huoltajiin pidetään yhteyttä. Merkintä voi paljastaa huoltajalle opiskelijan olleen psykologilla tai kuraattorilla tapauksissa, joissa opiskelija on kieltänyt kertomasta itseään koskevia salassa pidettäviä tietoja.

Sovellettava lainsäädäntö
Asiasanat

oppilashuolto, puhevalta

Takaisin

 

Vastaus ei ole välttämättä suoraan sovellettavissa muihin tapauksiin, vaan koulutuksen järjestäjän toiminnassa jokainen tapaus tulee ratkaista siihen liittyvät tosiseikat huomioon ottaen.