Merkki Tan Kantapää 5 Dancewear Katzin Tanssikengät Vaiheessa 1 Showtime Naiset Nude aEqvdww
Sk8 Unisex klassinen Musta Nahka hi Kuivausrummussa Totta Musta Pakettiautot Kouluttajien Reissue Aikuisten Valkoinen 6Edwx8qf Sk8 Unisex klassinen Musta Nahka hi Kuivausrummussa Totta Musta Pakettiautot Kouluttajien Reissue Aikuisten Valkoinen 6Edwx8qf Sk8 Unisex klassinen Musta Nahka hi Kuivausrummussa Totta Musta Pakettiautot Kouluttajien Reissue Aikuisten Valkoinen 6Edwx8qf Sk8 Unisex klassinen Musta Nahka hi Kuivausrummussa Totta Musta Pakettiautot Kouluttajien Reissue Aikuisten Valkoinen 6Edwx8qf Sk8 Unisex klassinen Musta Nahka hi Kuivausrummussa Totta Musta Pakettiautot Kouluttajien Reissue Aikuisten Valkoinen 6Edwx8qf Sk8 Unisex klassinen Musta Nahka hi Kuivausrummussa Totta Musta Pakettiautot Kouluttajien Reissue Aikuisten Valkoinen 6Edwx8qf
Aikuisten Valkoinen hi Kouluttajien Musta Sk8 Unisex klassinen Reissue Musta Totta Nahka Kuivausrummussa Pakettiautot
Kannoilla Taupe Naiset Tyttö 7cm Ilmeen Lehmä Paksua qw6AS

Sk8 Unisex klassinen Musta Nahka hi Kuivausrummussa Totta Musta Pakettiautot Kouluttajien Reissue Aikuisten Valkoinen 6Edwx8qf

Opiskelijahuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Alaikäisellä opiskelijalla on kuitenkin oikeus kieltää psykologi- tai kuraattorikäyntinsä ilmoittaminen huoltajille, mikäli hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu huomioon ottaen salaaminen ei ole selvästi lapsen edun vastaista. Arvion alaikäisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon sosiaali- tai terveysalan ammattihenkilö. Edellytysten täyttymisen arvioiminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Kielto-oikeus merkitsee myös, että opiskelijalle ei ole psykologi- tai kuraattorikäynnin vuoksi suositeltavaa tehdä automaattisesti poissaolomerkintää järjestelmään, jolla huoltajiin pidetään yhteyttä. Merkintä voi paljastaa huoltajalle opiskelijan olleen psykologilla tai kuraattorilla tapauksissa, joissa opiskelija on kieltänyt kertomasta itseään koskevia salassa pidettäviä tietoja.

Sovellettava lainsäädäntö
Asiasanat

oppilashuolto, puhevalta

Takaisin

 

Vastaus ei ole välttämättä suoraan sovellettavissa muihin tapauksiin, vaan koulutuksen järjestäjän toiminnassa jokainen tapaus tulee ratkaista siihen liittyvät tosiseikat huomioon ottaen.