Autiomaassa Käynnissä Poikien Hengittävä Kengät Miesten Musta Eastlion Ja 1 Jalkapallo Urheilullinen Urheilu Kouluttaja U1RwxOnq
Selin Odomolor Pumput Naisten kengät Alhaisen Huomautti Eri Värejä Pu toe Pinkki q4Xnw47r Selin Odomolor Pumput Naisten kengät Alhaisen Huomautti Eri Värejä Pu toe Pinkki q4Xnw47r Selin Odomolor Pumput Naisten kengät Alhaisen Huomautti Eri Värejä Pu toe Pinkki q4Xnw47r Selin Odomolor Pumput Naisten kengät Alhaisen Huomautti Eri Värejä Pu toe Pinkki q4Xnw47r Selin Odomolor Pumput Naisten kengät Alhaisen Huomautti Eri Värejä Pu toe Pinkki q4Xnw47r Selin Odomolor Pumput Naisten kengät Alhaisen Huomautti Eri Värejä Pu toe Pinkki q4Xnw47r
Huomautti Eri Alhaisen Odomolor Pu Naisten toe Pumput Värejä kengät Selin Pinkki
Sininen Poikien Autiomaassa Miesten Käynnissä Eastlion Urheilullinen Urheilu Kengät Hengittävä Kouluttaja 1 Jalkapallo Ja qPnxWn0E

Selin Odomolor Pumput Naisten kengät Alhaisen Huomautti Eri Värejä Pu toe Pinkki q4Xnw47r

Opiskelijahuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Alaikäisellä opiskelijalla on kuitenkin oikeus kieltää psykologi- tai kuraattorikäyntinsä ilmoittaminen huoltajille, mikäli hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu huomioon ottaen salaaminen ei ole selvästi lapsen edun vastaista. Arvion alaikäisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon sosiaali- tai terveysalan ammattihenkilö. Edellytysten täyttymisen arvioiminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Kielto-oikeus merkitsee myös, että opiskelijalle ei ole psykologi- tai kuraattorikäynnin vuoksi suositeltavaa tehdä automaattisesti poissaolomerkintää järjestelmään, jolla huoltajiin pidetään yhteyttä. Merkintä voi paljastaa huoltajalle opiskelijan olleen psykologilla tai kuraattorilla tapauksissa, joissa opiskelija on kieltänyt kertomasta itseään koskevia salassa pidettäviä tietoja.

Sovellettava lainsäädäntö
Asiasanat

oppilashuolto, puhevalta

Takaisin

 

Vastaus ei ole välttämättä suoraan sovellettavissa muihin tapauksiin, vaan koulutuksen järjestäjän toiminnassa jokainen tapaus tulee ratkaista siihen liittyvät tosiseikat huomioon ottaen.