Kevät Talvi Ja Pukeutua Häät Eu36 Rento Iso Rtry Uk3 Illalla Naisten Saappaat Toimisto Mukavuus Alustan Uutuus Kiiltonahkaa Us4 Puolue Syksy Lapset Ura Keinonahka gq6IEw7
Kuntosali Kevyttä Kävely Lenkkarit Liikunnanohjaajien Juoksukengät Punainen Lily999 Naisten qSBxwA8EwX Kuntosali Kevyttä Kävely Lenkkarit Liikunnanohjaajien Juoksukengät Punainen Lily999 Naisten qSBxwA8EwX Kuntosali Kevyttä Kävely Lenkkarit Liikunnanohjaajien Juoksukengät Punainen Lily999 Naisten qSBxwA8EwX Kuntosali Kevyttä Kävely Lenkkarit Liikunnanohjaajien Juoksukengät Punainen Lily999 Naisten qSBxwA8EwX Kuntosali Kevyttä Kävely Lenkkarit Liikunnanohjaajien Juoksukengät Punainen Lily999 Naisten qSBxwA8EwX Kuntosali Kevyttä Kävely Lenkkarit Liikunnanohjaajien Juoksukengät Punainen Lily999 Naisten qSBxwA8EwX
Liikunnanohjaajien Lenkkarit Punainen Naisten Lily999 Kevyttä Kävely Juoksukengät Kuntosali
Häät Toimisto Keinonahka Alustan Pukeutua 5 Mukavuus Illalla Us6 5 Eu37 5 Ura Cn37 Rento Saappaat Rtry Uutuus Naisten Syksy Talvi Ja Kiiltonahkaa 7 Kevät Puolue Uk4 HXzxqv6P

Kuntosali Kevyttä Kävely Lenkkarit Liikunnanohjaajien Juoksukengät Punainen Lily999 Naisten qSBxwA8EwX

Opiskelijahuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Alaikäisellä opiskelijalla on kuitenkin oikeus kieltää psykologi- tai kuraattorikäyntinsä ilmoittaminen huoltajille, mikäli hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu huomioon ottaen salaaminen ei ole selvästi lapsen edun vastaista. Arvion alaikäisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon sosiaali- tai terveysalan ammattihenkilö. Edellytysten täyttymisen arvioiminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Kielto-oikeus merkitsee myös, että opiskelijalle ei ole psykologi- tai kuraattorikäynnin vuoksi suositeltavaa tehdä automaattisesti poissaolomerkintää järjestelmään, jolla huoltajiin pidetään yhteyttä. Merkintä voi paljastaa huoltajalle opiskelijan olleen psykologilla tai kuraattorilla tapauksissa, joissa opiskelija on kieltänyt kertomasta itseään koskevia salassa pidettäviä tietoja.

Sovellettava lainsäädäntö
Asiasanat

oppilashuolto, puhevalta

Takaisin

 

Vastaus ei ole välttämättä suoraan sovellettavissa muihin tapauksiin, vaan koulutuksen järjestäjän toiminnassa jokainen tapaus tulee ratkaista siihen liittyvät tosiseikat huomioon ottaen.