Tossut Herrat Apina Uk Jalat Jalka Uutuuden Koot Isot Kynsiä Hauskaa Miesten 12 7 804q6H
Kiinteä Piikit Sandaalit Avoin Solki Kärki korkokengät Agoolar Monivärinen Naisten qZTw4a Kiinteä Piikit Sandaalit Avoin Solki Kärki korkokengät Agoolar Monivärinen Naisten qZTw4a Kiinteä Piikit Sandaalit Avoin Solki Kärki korkokengät Agoolar Monivärinen Naisten qZTw4a
Naisten Monivärinen Solki Kärki korkokengät Avoin Agoolar Sandaalit Piikit Kiinteä
Loafers Ajokengät Sininen Nahka Tassle Musta Italian Luistaa Miesten Ruskea Mokka TwtqOC7x

Kiinteä Piikit Sandaalit Avoin Solki Kärki korkokengät Agoolar Monivärinen Naisten qZTw4a

Opiskelijahuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Alaikäisellä opiskelijalla on kuitenkin oikeus kieltää psykologi- tai kuraattorikäyntinsä ilmoittaminen huoltajille, mikäli hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu huomioon ottaen salaaminen ei ole selvästi lapsen edun vastaista. Arvion alaikäisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon sosiaali- tai terveysalan ammattihenkilö. Edellytysten täyttymisen arvioiminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Kielto-oikeus merkitsee myös, että opiskelijalle ei ole psykologi- tai kuraattorikäynnin vuoksi suositeltavaa tehdä automaattisesti poissaolomerkintää järjestelmään, jolla huoltajiin pidetään yhteyttä. Merkintä voi paljastaa huoltajalle opiskelijan olleen psykologilla tai kuraattorilla tapauksissa, joissa opiskelija on kieltänyt kertomasta itseään koskevia salassa pidettäviä tietoja.

Sovellettava lainsäädäntö
Asiasanat

oppilashuolto, puhevalta

Takaisin

 

Vastaus ei ole välttämättä suoraan sovellettavissa muihin tapauksiin, vaan koulutuksen järjestäjän toiminnassa jokainen tapaus tulee ratkaista siihen liittyvät tosiseikat huomioon ottaen.