Eu42 Rento Retro Muoti Nahka Koko Cn43 Kengät 5 03 väri Feifei Miesten 3 Väriä Talven Uk8

Psykologi on perehtynyt ihmisen toimintaan, psykologiseen kehitykseen ja elämänkulkuun. Kehitysvamma-alalla psykologi pyrkii edistämään kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mielenterveyttä ja psyykkistä hyvinvointia. Psykologi voi auttaa erilaisissa kriisitilanteissa ja psyykkisissä ongelmissa sekä tukea mm. tunnetaitojen ja itsetunnon kehitystä.

Psykologin työhön kuuluvat:

Psykologiset tutkimukset ja arvioinnit

  • Psykologisten tutkimusten tarpeen arviointi ja toteuttaminen
  • Kehitysvammaisuuden diagnosointiin liittyvät psykologiset tutkimukset
  • Kognitiivisen kehitystason ja oppimisedellytysten arviointi
  • Psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaus
  • Psyykkisen hyvinvoinnin ja tunne-elämän arviointi
  • Tutkimustulosten hyödyntäminen arjessa

Asiakastyö

  • Tukikeskustelut, jotka sisältävät asiakkaan motivointia, ohjausta, neuvontaa ja psykososiaalista tukemista
  • Psykoterapia

Perheen ja verkostojen kanssa tehtävä työ

  • Henkilön lähipiirin kanssa käytävät keskustelut, joissa keskeistä on vuorovaikutuksen tukeminen ja toimintatilanteiden pohdinta

Moniammatillinen yhteistyö

  • Yksilöllinen palveluiden, kuntoutuksen ja tukitoimien suunnittelu

Konsultointi ja koulutus

Erilaiset kehittämis- ja projektitehtävät

Yhteyshenkilöt

Henna Kauppinen
psykologi
Puh. 050 389 9258
henna.kauppinen@vaalijala.fi

Hanna Koho
psykologi
Puh. 044 389 9739
hanna.koho@vaalijala.fi

Sari Komonen
psykologi
Puh. 044 389 9824
sari.komonen@vaalijala.fi

Krista Lehtomäki
psykologi
Puh. 044 389 9623
krista.lehtomaki@vaalijala.fi

Irina Nykänen
psykologi
Puh. 044 389 9823
irina.nykanen@vaalijala.fi

Laura Paasikunnas
psykologi
Puh. 050 389 9371
laura.paasikunnas@vaalijala.fi

Heikki Puukko
psykologi, psykoterapeutti
Puh. 050 389 9257
heikki.puukko@vaalijala.fi

Markus Sundin
psykologi, psykoterapeutti
Puh. 050 389 9260
markus.sundin@vaalijala.fi

Mari Ylönen
psykologi
Puh. 044 389 9825
mari.ylonen@vaalijala.fi

Feifei Kengät Väriä Rento Nahka Uk8 Eu42 03 väri Muoti Koko 3 Talven Retro Miesten Cn43 5 BqTd5B Feifei Kengät Väriä Rento Nahka Uk8 Eu42 03 väri Muoti Koko 3 Talven Retro Miesten Cn43 5 BqTd5B Feifei Kengät Väriä Rento Nahka Uk8 Eu42 03 väri Muoti Koko 3 Talven Retro Miesten Cn43 5 BqTd5B Feifei Kengät Väriä Rento Nahka Uk8 Eu42 03 väri Muoti Koko 3 Talven Retro Miesten Cn43 5 BqTd5B
ShareThis Copy and Paste