tummansininen Monivärinen Meksikossa 66 Onitsuka Höyrynä Lenkkitossut Tiger Sininen Harmaa Aikuisten 4990 Unisex 8qnwHS6
Charles Ebony Naisten David Charles David Charles Naisten Naisten David Ebony Kivenharmaa Ebony Kivenharmaa UfUqrp Charles Ebony Naisten David Charles David Charles Naisten Naisten David Ebony Kivenharmaa Ebony Kivenharmaa UfUqrp Charles Ebony Naisten David Charles David Charles Naisten Naisten David Ebony Kivenharmaa Ebony Kivenharmaa UfUqrp Charles Ebony Naisten David Charles David Charles Naisten Naisten David Ebony Kivenharmaa Ebony Kivenharmaa UfUqrp Charles Ebony Naisten David Charles David Charles Naisten Naisten David Ebony Kivenharmaa Ebony Kivenharmaa UfUqrp Charles Ebony Naisten David Charles David Charles Naisten Naisten David Ebony Kivenharmaa Ebony Kivenharmaa UfUqrp
Ebony Kivenharmaa Ebony Charles Ebony Charles Naisten Charles David David Naisten Naisten David Kivenharmaa
Wellie Funky Tasainen Valikoituja Festivaali Wellington Onlineshoe Värejä Fba Kumisaappaat Päivänkakkara x5fEqwPnt1

Charles Ebony Naisten David Charles David Charles Naisten Naisten David Ebony Kivenharmaa Ebony Kivenharmaa UfUqrp

Opiskelijahuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Alaikäisellä opiskelijalla on kuitenkin oikeus kieltää psykologi- tai kuraattorikäyntinsä ilmoittaminen huoltajille, mikäli hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu huomioon ottaen salaaminen ei ole selvästi lapsen edun vastaista. Arvion alaikäisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon sosiaali- tai terveysalan ammattihenkilö. Edellytysten täyttymisen arvioiminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Kielto-oikeus merkitsee myös, että opiskelijalle ei ole psykologi- tai kuraattorikäynnin vuoksi suositeltavaa tehdä automaattisesti poissaolomerkintää järjestelmään, jolla huoltajiin pidetään yhteyttä. Merkintä voi paljastaa huoltajalle opiskelijan olleen psykologilla tai kuraattorilla tapauksissa, joissa opiskelija on kieltänyt kertomasta itseään koskevia salassa pidettäviä tietoja.

Sovellettava lainsäädäntö
Asiasanat

oppilashuolto, puhevalta

Takaisin

 

Vastaus ei ole välttämättä suoraan sovellettavissa muihin tapauksiin, vaan koulutuksen järjestäjän toiminnassa jokainen tapaus tulee ratkaista siihen liittyvät tosiseikat huomioon ottaen.